सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ राजश्व बाँडफाँडको रकम सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ राजश्व बाँडफाँडको रकम सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ Public Assets Management System (PAMS) लागु गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ वित्तिय विवरण तथा प्रतिवदेन सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ मालपोत कार्यालयहरुले राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ स्थानीय तहहरुले राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा