सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
माघ ५, २०७९ आर्थिक वर्ष २०७९/८० पुस मसान्तको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
पुस ३, २०७९ आ.व. २०७९।०८० मंसिर मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
मंसिर २३, २०७९ सवारी साधन कर वाँडफाँड २०७९ श्रावण देखि असोज सम्म
मंसिर २३, २०७९ सवारी साधन कर वाँडफाँड २०७९ असार
मंसिर १४, २०७९ सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको प्रथम किस्ताको निकाशा
मंसिर ७, २०७९ आ.व.२०७९।०८० को कार्तिक मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
साउन २, २०७९ आ.व. २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
असार २९, २०७९ EFT असफल भएका रकमको चेक बनाउन अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा
असार २८, २०७९ आ.व.२०७८।०७९ को आषाढ २५ गतेसम्मको अन्तिम बजेटका आधारमा खर्चको विवरण(प्रारम्भिक प्रतिवेदन)
असार २७, २०७९ आ.ब. २०७८/०७९ को २०७९ आषाढ २५ सम्मको शुरु वजेटको आधारमा खर्चको प्रारम्भिक विवरण
असार २३, २०७९ २०७९ असार २५ गते शनिवार पनि भुक्तानी निकासा हुने सम्बन्धमा
असार १७, २०७९ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चैत्र देखि जेठ सम्म संकलित सवारी साधन कर बाँडफाँड गरि पठाइएको ।