सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
जेठ ५, २०७९ २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको खर्चको विवरण
बैशाख २३, २०७९ अनुदानको तेस्रो निकासा सम्वन्धमा
बैशाख २, २०७९ २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको खर्चको विवरण
चैत ३०, २०७८ आ.ब.२०७८/०७९ को मंसिर देखि फागुनसम्म संकलन भएको सवारी साधन कर बाँडफाँडको विवरण
चैत २, २०७८ लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७८।०७९ को फागुन मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण(सुरु विनियोजनका आधारमा)
फागुन २२, २०७८ सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धमा
फागुन २, २०७८ आ.ब.२०७८/०७९ को २०७८ माघ मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
माघ १०, २०७८ CGAS+ वाट स्वीकृत भुक्तानी आदेश मात्र पठाउने सम्वन्धमा
माघ ४, २०७८ आ.ब.२०७८/०७९ को पौष मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
पुस २०, २०७८ आ.ब.२०७८/०७९ को मंसिर मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
पुस २०, २०७८ आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
मंसिर १२, २०७८ आ.ब. २०७८/०७९ को सवारी साधन कर बाँडफाँडको विवरण