सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
जेठ ७, २०८० आ.व. २०७९।०८० अनुदान निकासा तेस्रो किस्ता
जेठ ३, २०८० आ.व.२०७९/८० बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
बैशाख २६, २०८० आ.ब.२०७९/०८० माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म संकलन भएको सवारी साधन कर बाँड फाँडको विवरण
बैशाख २४, २०८० सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको तेस्राे किस्ताको निकाशा
बैशाख ३, २०८० आ.व.२०७९८० को चैत्र मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
चैत २, २०७९ आ.व.२०७९।०८० को फागुन मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
फागुन २१, २०७९ स्थानीय तहहरुलाई अनुदान निकाशा गर्ने सम्वन्धमा
फागुन १२, २०७९ २०७९ कार्तिक देखि पुस मसान्तसम्मको सवारी साधन कर बाँडफाँडको विवरण
फागुन २, २०७९ आर्थिक वर्ष २०७९/८० माघ मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
माघ ५, २०७९ आर्थिक वर्ष २०७९/८० पुस मसान्तको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
पुस ३, २०७९ आ.व. २०७९।०८० मंसिर मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
मंसिर २३, २०७९ सवारी साधन कर वाँडफाँड २०७९ श्रावण देखि असोज सम्म