सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर १२, २०७८ आ.ब. २०७८/०७९ को सवारी साधन कर बाँडफाँडको विवरण
मंसिर १२, २०७८ आ.ब. २०७७/०७८ को सवारी साधन कर बाँडफाँडको विवरण
कात्तिक १६, २०७८ अनुदान निकासा सम्बन्धमा
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
असार २४, २०७८ आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को कारोबार बन्द गर्ने सम्बन्धमा
असार १५, २०७८ अनुदान निकासा सम्बन्धमा
असार ११, २०७८ आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को कारोबार बन्द तथा आन्तरीक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा
जेठ २६, २०७८ सवारी साधन कर बाँडफाँडको रकम पठाईएको विवरण
बैशाख १६, २०७८ अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ विशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ खर्चको फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान निकासा सम्वन्धमा