सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार २५, २०८१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व २०८०/८१ को असार २४ गते सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको प्रारम्भिक विवरण
असार ९, २०८१ २०८१ सालको बैशाख तथा जेठ महिनाको सवारी साधन कर बाँडफाँट गरी स्थानीय तहमा पठाईएको विवरण
असार २, २०८१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व २०८०/८१ को जेठ मसान्त सम्मको खर्चको विवरण
जेठ ४, २०८१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व २०८०/८१ को बैशाख महिनासम्मको खर्च विवरण
जेठ १, २०८१ २०८० सालको फागुन तथा चैत्र महिनाको सवारी साधन कर बाँडफाँट गरी स्थानीय तहमा पठाईएको विवरण
बैशाख २, २०८१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्त सम्मको खर्च
चैत ११, २०८० २०८० पुस र माघ महिनाको सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा पठाएको विवरण
चैत १, २०८० आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन महिना सम्मको खर्चको विवरण
फागुन ६, २०८० २०८० कार्तिक र मंसीरको सवारी साधनकर बाँडफाँट गरी स्थानीय तहमा पठाएको विवरण
फागुन १, २०८० लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्त सम्मको खर्चको विवरण
माघ ३, २०८० लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्त सम्मको खर्चको विवरण
पुस ३, २०८० लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसीर मसान्त सम्मको खर्चको विवरण