सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ३, २०८० आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
असार २६, २०८० आ. व. २०७९/०८० को असार २४ गते सम्मको प्रारम्भिक खर्च
असार २१, २०८० आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार २० गते सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
असार १२, २०८० सवारी साधन कर वाँडफाट
असार ११, २०८० केही पालिकाहरुको तेस्रो र चौंथौ किस्ताको समपूरक अनुदान निकाशा
असार ८, २०८० आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार ७ गते सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
असार ६, २०८० सशर्त र विशेष अनुदानको चौंथौ किस्ता हस्तान्तरण
असार ३, २०८० आ. व. २०७९।०८० को भुक्तानी निकासा बन्द तथा आ.ले.प. सम्वन्धमा
असार १, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९.८० को जेठ महिनासम्मको मन्त्रालयगत खर्च
जेठ ७, २०८० आ.व. २०७९।०८० अनुदान निकासा तेस्रो किस्ता
जेठ ३, २०८० आ.व.२०७९/८० बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
बैशाख २६, २०८० आ.ब.२०७९/०८० माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म संकलन भएको सवारी साधन कर बाँड फाँडको विवरण