असार २९, २०७९

श्री प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय र कार्यालयहरु, 

रुपन्देही ।

 

संलग्न पत्र बमोजिम EFT असफल भएका तर रिफण्ड भै नसकेका कारोवारहरुको चेक बनाउन अनुरोध गरी यथासिघ्र यस कार्यालयमा पत्र पठाउनुहुन अनुरोध छ ।