सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ आ‍.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.व.२०७६।०७७ को सशर्त अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.व.२०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा
चैत १६, २०७७ स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको
चैत १६, २०७७ समपुरक तथा विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ पुरानो जेनेरेटर लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
चैत १६, २०७७ समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी परिपत्र