सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन २, २०७९ आ.व. २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
असार २९, २०७९ EFT असफल भएका रकमको चेक बनाउन अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा
असार २८, २०७९ आ.व.२०७८।०७९ को आषाढ २५ गतेसम्मको अन्तिम बजेटका आधारमा खर्चको विवरण(प्रारम्भिक प्रतिवेदन)
असार २७, २०७९ आ.ब. २०७८/०७९ को २०७९ आषाढ २५ सम्मको शुरु वजेटको आधारमा खर्चको प्रारम्भिक विवरण
असार २३, २०७९ २०७९ असार २५ गते शनिवार पनि भुक्तानी निकासा हुने सम्बन्धमा
असार १७, २०७९ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चैत्र देखि जेठ सम्म संकलित सवारी साधन कर बाँडफाँड गरि पठाइएको ।
असार १५, २०७९ सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको चौथो किस्ता निकासा सम्वन्धमा
असार २, २०७९ लुम्विनी प्रदेशको २०७९ जेठ मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
असार २, २०७९ आ. व. २०७८/०७९ को भुक्तानी निकाशा बन्द तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा
जेठ २४, २०७९ लुम्विनी प्रदेशको २०७९ जेठ १५ सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
जेठ ५, २०७९ २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको खर्चको विवरण
बैशाख २३, २०७९ अनुदानको तेस्रो निकासा सम्वन्धमा