अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम तनाराम पन्थी
टेलिफोन नम्बर ९८५५०४५७०४